Kultūrinių teksto reikšmių interpretacija ir vertimas

Price: €10.99
Quantity:
  • Author Aurelija Leonavičienė
  • Format 155x220
  • Type of cover Hard cover
  • Number of pages 204
  • Year of issue 2014
  • ISBN 978-609-02-1128-1
  • Nominal no. 16-0443

Vertimo mokslo monografijoje nagrinėjamos šiuolaikinių lietuvių meninių tekstų kultūrinės reikšmės, jų interpretacija ir vertimo į prancūzų kalbą strategijos. Leidinyje pirmą kartą Lietuvoje pateikiama plati 1990–2014 m. lietuvių autorių meninių tekstų vertimų į prancūzų kalbą analizė, aptariamos dabartinių frankofonų vertėjų darbo praktikoje atsispindinčios kultūrinės transpozicijos tendencijos bendrame šiuolaikinės vertimo mokslo paradigmos kontekste. Tyrime nagrinėjama medžiaga lietuvių ir prancūzų kalbomis, analizuojamos keturios kultūrinių reikšmių rūšys: intertekstiniai vienetai, frazeologizmai, kultūrinės realijos ir deminutyvai (šios reikšmės laikytinos diferenciniu stilistiniu lietuvių meninių tekstų požymiu). Tyrimas teikia naudingos informacijos dirbantiems vertėjams, redaktoriams, vertimo tyrėjams bei teoretikams, kultūrologams, literatūrologams, žodynų rengėjams ir studijuojantiesiems vertimų studijų programose.

 
Informacija
Author Aurelija Leonavičienė
Format 155x220
Type of cover Hard cover
Number of pages 204
Year of issue 2014
ISBN 978-609-02-1128-1
Nerodomi
Būsena 2
Leidimo nr. 1
Nr. VI-A-2
Tipas 2 Mokslo monografija