Profesinė chemikų kalba: užduotys ir patarimai

Price: €4.49
Quantity:
  • Author Virginija Stankevičienė
  • Format A5
  • Type of cover Soft cover
  • Number of pages 128
  • Year of issue 2014
  • ISBN 978-609-02-0517-4
  • Nominal no. 14-0380

Papildytas ir atnaujintas profesinės kalbos pratimų ir patarimų rinkinys, skirtas Cheminės technologijos fakulteto studentams, besimokantiems privalomą specialybės kalbos kursą, yra parengtas pagal KTU Kalbotyros katedros sudarytą programą. Vienas iš pagrindinių knygos tikslų – mokyti studentus specialybės ir bendrinės kalbos taisyklingumo. Siekiant padėti geriau suvokti specialybės kalbos savitumą, leidinyje aptariamos bendrinės kalbos normos ir pažeidimai, atkreipiamas dėmesys į naujausias kalbos specialistų rekomendacijas ir teorinius dalykus. Patarimų ir pratimų rinkiniu siekiama, kad būsimieji specialistai kritiškiau žiūrėtų ne tik į specialybės kalbą, bet į kalbos kultūrą apskritai.

 
Informacija
Author Virginija Stankevičienė
Format A5
Type of cover Soft cover
Number of pages 128
Year of issue 2014
ISBN 978-609-02-0517-4
Nerodomi
Būsena 2
DOI 10.5755/e01.9786090209073
Leidimo nr. 2014
Nr. X-B-4
Tipas 2 Mokomoji knyga
eISBN 978-609-02-0907-3