Lietuvos teisės įvadas

Price: €14.49
Quantity:
  • Author Antanas Šenavičius (ats. redaktorius)
  • Format A5
  • Type of cover Hard cover
  • Number of pages 468
  • Year of issue 2012
  • ISBN 978-609-02-0227-2
  • Nominal no. 13-0093

Vadovėlyje panaudota pastarąjį dešimtmetį Teisės katedros dėstytojų įvairių KTU fakultetų studentams skaitytų paskaitų medžiaga. Vadovėlis skiriamas ne teisės specialybių II–III kurso studentams ir apima pagrindines teisės teorijos kategorijas, teisės studijų pradmenis, pateikia Lietuvos teisės panoraminę apžvalgą. Vadovėlį sudaro pagrindinės teisės teorijos, konstitucinės, administracinės, baudžiamosios, civilinės ir darbo teisės temos. Rengiant ir koreguojant vadovėlio skyrių turinį, buvo remtasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, galiojusiais 2012 m. sausio 1 d., taip pat teisine tematika išleistų naujausių monografijų, studijų, mokslinių straipsnių medžiaga. Autoriai, atsižvelgdami į studentų pageidavimus ir jų poreikius, suprantama forma pateikė teisės aktų nuostatas. Vadovėlyje neapsiribota tik teorinės medžiagos aprašymu, konstatavimu ir nuosekliu išdėstymu – pateikiama nemažai teismų praktikos pavyzdžių.

 
Informacija
Author Antanas Šenavičius (ats. redaktorius)
Format A5
Type of cover Hard cover
Number of pages 468
Year of issue 2012
ISBN 978-609-02-0227-2
Nerodomi
Būsena 2
Leidimo nr. 1
Nr. VII-B-5
Tipas 2 Vadovėlis