Management and Administration

Show per page:
Sort by:
Vadovėlyje aprašomos verslo įmonių juridinės formos, organizavimo ir valdymo ciklas, verslo įmonių komercinės, gamybinės ir finansinės veiklos pagrindai. Pagrindinės leidinio temos siejasi su kompiute
€12.49